PRIMĂRIA COMUNEI BUDACU DE JOS

Comuna
»Aşezare geografică
»Istoric
»Şcoala
»Biserica
»Activităţi culturale
»Activităţi economice
»Sate componente
»Activităţi sportive
Primăria
»Primar
»Viceprimar
»Secretar
»Consiliul local
»Stare civilă
»Asistenţă socială
»Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
»Buget local
»Obiective de investiții 2011
»Achiziţii publice
»Concursuri
»Informatii publice
»Monitorul oficial local
Informaţii
»Hotărâri ale CL
»Documente stare civilă
»Program audienţe
Ultima actualizare: 31.05.2024


Şcoala


În comuna Budacu de Jos funcţionează două şcoli generale cu clasele I-VIII, în Budacu de Jos, respectiv Jelna, şi două şcoli generale cu clasele I-IV în localităţile Buduş şi Monariu, precum şi grădiniţe în localităţile Budacu de Jos, Buduş, Jelna şi Monariu, deservite de cadre didactice competente.
În şcoli, în fiecare an se face analiza instructiv-educativă pe semestre, unde conducerea acestor instituţii prezintă diferite situaţii şi obiective, pe care cadrele didactice le-au atins în desfăşurarea fiecărui semestru.
In acest context trebuie mentionat aportul financiar al Primariei comunei Budacu de Jos care suporta cheltuielile salariale pentru personalul şcolilor, asigurând cadrelor didactice şi transportul din localitatea de domiciliu la şcoală şi înapoi.

Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2007-2008 a fost următoarea:

Clasa

Elevi rămaşi înscrişi

Promovaţi

Repetenţi

I

51

49

2

II

35

35

-

III

39

37

2

IV

41

37

4

I-IV

166

158

8

V

32

30

2

VI

31

24

7

VII

36

33

3

VIII

34

34

-

V-VIII

133

121

12

I-VIII

299

279

20

Tezele unice, organizate pentru absolvenţii clasei a VIII-a au reprezentat bilanţul final de la încheierea unui ciclu de învăţământ, prezentându-se 34 de elevi, promovând un număr de 30 elevi.
Din partea Consiliului local s-au alocat fonduri pentru organizarea Pomului de Crăciun (cadouri de Moş Nicolae şi Crăciun) şi pentru organizarea serbării de la sfârşitul anului şcolar.
Tot prin grija Consiliului local se asigură transportul cadrelor didactice şi a tuturor elevilor care învaţă la şcolile de pe raza comunei.
In anul 2008, din fondurile alocate de Consiliul local pentru scoala s-au realizat importante investitii in infrastructura, in dotarea cu mobilier, mijloace de invatamant si in tot cea a fost necesar pentru asigurarea unui climat propice de munca si invatatura.
Grădiniţe de copii funcţionează în patru sate ale comunei, numărând un număr total de 112 preşcolari.
La şcolile de pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 25 cadre didactice în învăţământul primar (11 cadre didactice, din care 7 cu studii medii şi 4 cu studii superioare) şi gimnazial (14 cadre didactice, toate cu studii superioare) şi 6 educatoare la grădiniţele de copii (dintre care 4 educatoare cu studii medii şi 2 educatoare cu studii superioare).
Începând cu anul şcolar 2008 – 2009 procesul de învăţământ din localitatea Budacu de Jos se desfăşoară într-o şcoală nouă, etajată, dotată cu sistem de încălzire centrală, edificată din fonduri guvernamentale şi locale.
Nu putem ignora nici faptul că s-a reuşit conştientizarea factorilor de decizie de la nivel judeţean de necesitatea alocării unui microbuz pentru transportul elevilor. Astfel, cu microbuzul primit de la Ministerul Educaţiei se asigură transportul elevilor din fiecare sat la şcoală şi după finalizarea orelor de curs spre casă. Astfel, s-a evitat situaţia neplăcută ca elevi din clasele V – VIII să fie nevoiţi a face naveta cca. 4 km, pe jos, din satele de domiciliu până în centrul de comună, drum care, mai ales iarna este destul de greu pentru copii.
De asemenea, dorim să menţionăm şi faptul că prin grija Primăriei şi Consiliului local Budacu de Jos, toţi elevii de la şcolile de pe raza comunei au putut participa la excursii gratuite, costul acesta suportându-se din bugetul local, tocmai pentru a putea participa toţi elevii, chiar şi cei din familiile nevoiaşe.

Astfel, putem spune că la nivelul comunei Budacu de Jos toţi factorii decizionali acordă sprijin activităţii şcolare, convinşi fiind de faptul că elevii de astăzi vor deveni cetăţeni de bază ai comunităţii noastre.Noutăţi
31.05.2024 - Am actualizat secțiunea Buget
6.03.2024 - Am actualizat secțiunea Buget
31.08.2023 - Am actualizat secțiunea Buget
31.08.2023 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Buget
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Hotărâri ale CL
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
28.04.2023 - Anunt concurs Compartimentului Implementare Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
24.02.2023 - Am actualizat secțiunea Achizitii publice
14.07.2022 - Centralizator Nominal Proba Scrisa.pdf
22.06.2022 - Anunt Concurs Referent Comp Implement Fonduri Europene
25.03.2022 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
25.03.2022 - Am actualizat secțiunea Buget
8.12.2021 - Am actualizat secțiunea Achizitii publice
1.11.2020 - Adresa deseuri verzi.pdf
10.05.2021 - Am actualizat secțiunea Buget
10.05.2021 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
8.04.2021 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
28.10.2020 - Informare - Haideți să colectăm corect deșeurile!
19.10.2020 - Anunt concurs Referent debutant în cadrul Compartimentului Evidenţă agricolă
12.10.2020 - Anunt concurs şofer din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
11.06.2020 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
21.04.2020 - Am actualizat secțiunea Buget 2019
21.04.2020 - Anunt licitatie închiriere spaţii
21.04.2020 - Anunt concurs pentru un post de îngrijitor din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
20.02.2020 - Rezultate concurs Sef Birou
20.01.2020 - Anunt Concurs
25.10.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
5.06.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
6.03.2018 - Actualizari Hotarari ale consiliului local 2018
6.03.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2017
27.02.2018 - Hotarari ale consiliului local 2018
25.02.2018 - Anunt licitatie pasune
25.10.2017 - Am actualizat secțiunea Buget
20.05.2017 - Am actualizat secțiunea Hotărâri ale consiliului local
26.04.2017 - Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO 19.12.2016 - Buget local 2016
Vremea la Budacu de Jos

Adrese utile
www.presidency.ro
www.guv.ro
www.parlament.ro
www.cjbn.ro
www.prefecturabn.ro
www.sapard.info
Galerie foto
Budacu de Jos
Jelna
Budus
Monariu
Simioneşti
  Site realizat de Muresan Ciprian - mcip.ro