PRIMĂRIA COMUNEI BUDACU DE JOS

Comuna
»Aşezare geografică
»Istoric
»Şcoala
»Biserica
»Activităţi culturale
»Activităţi economice
»Sate componente
»Activităţi sportive
Primăria
»Primar
»Viceprimar
»Secretar
»Consiliul local
»Stare civilă
»Asistenţă socială
»Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
»Buget local
»Obiective de investiții 2011
»Achiziţii publice
»Concursuri
»Informatii publice
»Monitorul oficial local
Informaţii
»Hotărâri ale CL
»Documente stare civilă
»Program audienţe
Ultima actualizare: 31.05.2024


Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Administraţia publică locală dintr-o societate modernă îşi doreşte să fie total diferită de modelele birocratice sau clasice delegate de funcţionarea acestora.
Alături de celelalte servicii Publice locale de pe raza comunei noastre,  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) a căutat să se achite de sarcinile survenite cu apariţia noilor acte normative, ca de altfel în toate domeniile vieţii sociale fiind nevoiţi să se  alinieze noilor standarde odată cu aderarea la U.E.
Prima modificare menţionată este nr. de telefon 112, telefonul situaţiilor de urgenţă care include serviciile de: pompieri, salvare, poliţie, jandarmerie, apărare civilă de pe tot parcursul ţării.
Anulându-se HG 60/1997 şi Legea 212/1997  s-a emis ORDINUL M.A.I. 718/2005, care include „criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea S.V.S.U.”, de asemenea s-a emis Noul Regulament de funcţionare a S.V.S.U., schimbându-se Regulamentul concursurilor profesionale prin O.I.G. 1128/2005, pe baza căruia s-a participat la concursurile Profesionale. Totodată a apărut şi HG 1579/2005 – privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.
Pe baza Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare s-au întocmit „contracte de voluntariat” cu Consiliul Local în care sunt prevăzute obligaţiile şi drepturile părţilor (Consiliul Local şi voluntarul).
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Budacu de Jos a căutat să-şi însuşească cunoştinţele pe baza noilor acte normative începând cu cele mai importante şi continuând cu metodologia de aplicare a lor.
Activitatea profesională are la bază elaborarea unui „Plan de măsuri”, emis de Instituţia Prefectului în colaborare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Jud. Bistriţa-Năsăud, iar conform Planificării lunare care este întocmită de Şeful de Serviciu şi aprobată de către Primar, care este Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, se derulează toate acţiunile.
Membrii S.V.S.U. au făcut controale la gospodăriile cetăţenilor prin sondaj şi au atras atenţia în vederea respectării Normelor generale de P.S.I., acolo unde a fost cazul. Voluntarii din cadrul S.V.S.U. au beneficiat de scutirea de la plata taxei speciale de păşunat pentru un număr de 2 bovine şi 20 ovine.
În cursul anului 2008 s-a intervenit de către SVSU la stingerea unor incendii sau începuturi de incendiidin localităţile Simioneşti (unde au fost afectate un număr de 2 gospodării) Buduş şi Monariu, la stingerea unor incendii ale pajiştilor şi fâneţelor care ameninţau să afecteze şi pădurea, precum şi la evacuarea apelor din beciuri, curţi sau fântâni ale cetăţenilor.
În cursul anului 2007 a fost angajată, prin concurs, şef de serviciu pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, o persoană pe postul de referent, cu studii superioare de scurtă durată.
Noutăţi
31.05.2024 - Am actualizat secțiunea Buget
6.03.2024 - Am actualizat secțiunea Buget
31.08.2023 - Am actualizat secțiunea Buget
31.08.2023 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Buget
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Hotărâri ale CL
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
28.04.2023 - Anunt concurs Compartimentului Implementare Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
24.02.2023 - Am actualizat secțiunea Achizitii publice
14.07.2022 - Centralizator Nominal Proba Scrisa.pdf
22.06.2022 - Anunt Concurs Referent Comp Implement Fonduri Europene
25.03.2022 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
25.03.2022 - Am actualizat secțiunea Buget
8.12.2021 - Am actualizat secțiunea Achizitii publice
1.11.2020 - Adresa deseuri verzi.pdf
10.05.2021 - Am actualizat secțiunea Buget
10.05.2021 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
8.04.2021 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
28.10.2020 - Informare - Haideți să colectăm corect deșeurile!
19.10.2020 - Anunt concurs Referent debutant în cadrul Compartimentului Evidenţă agricolă
12.10.2020 - Anunt concurs şofer din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
11.06.2020 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
21.04.2020 - Am actualizat secțiunea Buget 2019
21.04.2020 - Anunt licitatie închiriere spaţii
21.04.2020 - Anunt concurs pentru un post de îngrijitor din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
20.02.2020 - Rezultate concurs Sef Birou
20.01.2020 - Anunt Concurs
25.10.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
5.06.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
6.03.2018 - Actualizari Hotarari ale consiliului local 2018
6.03.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2017
27.02.2018 - Hotarari ale consiliului local 2018
25.02.2018 - Anunt licitatie pasune
25.10.2017 - Am actualizat secțiunea Buget
20.05.2017 - Am actualizat secțiunea Hotărâri ale consiliului local
26.04.2017 - Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO 19.12.2016 - Buget local 2016
Vremea la Budacu de Jos

Adrese utile
www.presidency.ro
www.guv.ro
www.parlament.ro
www.cjbn.ro
www.prefecturabn.ro
www.sapard.info
Galerie foto
Budacu de Jos
Jelna
Budus
Monariu
Simioneşti
  Site realizat de Muresan Ciprian - mcip.ro